Filosofisch gezien bestaat er geen tijd en ruimte. Alles gebeurt in het Nu.
Je kunt geen verleden terughalen en opnieuw beleven, anders dan in je herinnering.
Je kunt geen toekomst al werkelijk beleven, maar je kun het wel bedenken. Het is dan speculatie.
Als we een stapje verder gaan, kunnen sommigen van ons, hun denken afstemmen op het grote Veld van Zijn waarin alles wat ooit gebeurd is en nog gebeuren zal, ligt opgeslagen.

Als je nadenkt over tijd en ruimte, wetend dat deze slechts bestaan in onze materiële wereld, maar dat in onze geestelijke wereld alles tegelijkertijd gebeurt en wij met onze geest alle tijden en ruimtes kunnen ervaren, dan begrijp je ook de betekenis van de begrippen 'helderziend' en 'paragnosie'. Je weet dan dat je je met je geest kunt verplaatsen naar elke tijd die je in gedachten neemt, alle ruimtes kan ervaren die je wenst te bezoeken of dat nu het 'zien' van zaken is die reeds lang geleden gebeurd zijn of nog staan te gebeuren.
Je realiseert je dan dat er niets tegennatuurlijks is in de mogelijkheid dat je contact maakt met het quantumveld waarin alles wat ooit gebeurd is en nog zal gebeuren, is opgeslagen.

De helderziende en paragnost stemt zich af op dit alles omvattende veld om antwoorden te vinden.